Povinně zveřejňované informace


Informace o pojišťovacím zprostředkovateli poskytované klientovi

V souladu s ust. § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění sděluje pojišťovací zprostředkovatel klientovi následující skutečnosti:

Pojišťovací zprostředkovatel
Nobelia, s.r.o.
sídlem: Štefánikova 16/29, 150 00 Praha 5
IČO: 27456439
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložce 113955
jednatel: Karel Makovec, MBA
provozující činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel

Registr
Nobelia, s.r.o. je, jako osoba oprávněná k činnosti samostatného zprostředkovatele, registrován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB.
Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem. Registr samostatných zprostředkovatelů je veřejně přístupný na webových stránkách ČNB.

Jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění
Allianz pojišťovna, a.s.
AXA asistance, s.r.o.
Colonnade Insurance S.A., organizačí složka
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Česká pojišťovna a.s.
Česká pojištovna ZDRAVÍ, a.s.
ČSOB pojišťovna, a.s.
Direct pojišťovna, a.s.
ERV Evropská pojišťovna, a. s.
Generali Pojišťovna a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
MAXIMA pojišťovna, a.s.
Slavia pojišťovna a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.

Postup při podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele

Bude-li mít pojistník a ostatní dotčené osoby výhrady proti činnosti společnosti Nobelia, s.r.o. jako samostatného zprostředkovatele, mohou podat písemnou stížnost u jednatele společnosti na e-mail info@nobelia.cz. Jednatel je povinen se touto stížností zabývat a písemně sdělit stěžovateli ve lhůtě 30-ti dnů informaci, v níž uvede, jedná-li se o oprávněnou stížnost či nikoli a v případě, že tato stížnost bude shledána jako oprávněná, pak jednatel stěžovateli sdělí, jakým způsobem bude či byla tato stížnost vyřešena.

Klient může současně podat stížnost k ČNB vykonávající dohled na provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, na příslušnou pojišťovnu nebo pro mimosoudní řešení sporů na finančního arbitra.

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovny
Společnost Nobelia, s.r.o. nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být sjednáno pojištění.

Podíl pojišťovny na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele
Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti Nobelia, s.r.o.

Odměna poskytnutá v souvislosti se sjednaným pojištěním nebo změnou pojištění
Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce nejsou odměňování přímo zákazníkem.

Prohlašuji, že jsem byl ve smyslu ustanovení § 90 odst. 1  Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění informován o veškerých skutečnostech, o které jsem projevil zájem, a které mi je pojišťovací zprostředkovatel dle zmíněného zákona povinen sdělit.