Pojištění průmyslu a podnikatelů

  • Vypracováváme koncepci pojištění směřující k maximální pojistné ochraně proti škodám, které by ekonomicky ohrožovaly klienta.
  • Vytváříme pojistný program, který je vypracován tak, aby omezoval možná rizika ohrožující majetek a podnikatelské činnosti klienta.
  • Provádíme posouzení nabídek pojišťoven pro klienta tak, aby získal informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých nabídek v závislosti na pojistných podmínkách
  • Provádíme poradenskou činnost v oblasti vyhlašování a vyhodnocování veřejných obchodních soutěží.

Pojištění majetku:
pojištění živelní
pojištění pro případ odcizení krádeží, vloupáním, loupežným přepadením a vandalismem
pojištění na všechna rizika
pojištění strojů a strojních zařízení
pojištění elektrotechnických zařízení
pojištění motorových vozidel
pojištění přepravy zásilek
pojištění plodin
pojištění hospodářských zvířat
pojištění lodí a letadel
pojištění stavebních a montážních rizik
pojištění přerušení provozu

Pojištění odpovědnosti:
pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za výrobek
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadel
pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidel
pojištění odpovědnosti silničního dopravce
pojištění odpovědnosti za škodu členů statutárních orgánů a dozorčí rady společnosti
pojištění odpovědnosti manažerů
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při výkonu povolání

Ostatní pojištění:
pojištění finanční způsobilosti silničního dopravce
pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí