Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění majetku:
pojištění živelní
pojištění pro případ odcizení krádeží, vloupáním, loupežným přepadením a vandalismem
asistenční služby

Pojištění odpovědnosti:
pojištění odpovědnosti za škody z běžného občanského života
pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání