Likvidace pojistných událostí

  • řešíme škody jak z majetkových a odpovědnostních pojištění, z pojištění motorových vozidel, tak i škody vzniklé z pojištění speciálních rizik (např. v letectví, filmovém průmyslu apod.)
  • nabízíme urychlení procesu likvidace pojistné události, a to zejména odbornou pomocí při dokumentaci škody, zajištěním znaleckých posudků, právních služeb a jednáním s pojistiteli
  • nabízíme konzultace k již zamítnutým škodám ze strany pojistitelů (živelním, strojním, způsobených odcizením či vandalismem, odpovědnostním všech typů, škodám na motorových vozidlech, při poškození zdraví či úmrtí atd.)