IPID

Dle Směrnice EU 2016/97 o distribuci pojištění a zajištění (Insurance Distribution Directive, IDD) jsou tvůrci produktů nežitovního pojištění povinni vypracovat standardizované informační dokumenty k jednotlivým pojistným produktům, které poskytnou zákazníkům nezbytné informace o produktech neživotního pojištění a umožní jim tak učinit informované rozhodnutí.

 

Allianz pojišťovna, a.s.

dokumenty a formuláře

Česká pojišťovna, a.s.

dokumenty a formuláře

 

ČPP pojišťovna, a.s.

pojištění vozidel

pojištění majetku a odpovědnosti

cestovní pojištění

pojištění podnikatelů

 

ČSOB pojišťovna, a.s.

pojištění vozidel

cestovní pojištění

pojištění majetku

pojištění odpovědnosti

pojištění internetových rizik

 

Generali pojišťovna, a.s.

dokumenty a formuláře

Kooperativa pojišťovna, a.s.

dokumenty a formuláře

 

Uniqa pojišťovna, a.s.

dokumenty a formuláře