Audit pojistných smluv

zdarma nabízíme:

  • možnost posouzení aktuálně platných pojistných smluv
  • vypracování analýzy o kvalitě smluv a přiměřenosti sjednaného pojistného
  • doporučení k úpravám nebo doplněním pojistných smluv, případně uzavření smluv s jiným pojistitelem
  • individuální přístup: podle zadaných požadavků a priorit připravíme návrh optimalizace souboru pojistných smluv (příklady priorit: minimalizace výše pojistného, maximalizace rozsahu pojistného krytí, výběr pojistitele např. podle rychlosti likvidace pojistných událostí, možnosti sjednocení termínů úhrad pojistného apod.)
  • informace o nových pojistných podmínkách pojistitelů, upozornění na změny pojistných podmínek a na nové produkty na trhu